Johann IV. Amelung(1562 - 1626)
G.  
T.  
Beruf.  
em.  
im.  
G. 1585, Hameln/ Germany
T.  
Beruf.  
em.  
im.